S
Bude SUDÝ týden
24. 7. – 30. 7. 2017
#30

Vítejte ve studentském intranetu
Fakulty stavební

Aktuální informace

Výsledky hodnocení kvality výuky

Výsledky na FAST VUT v Brně včetně vyjádření vedoucích ústavů k připomínkám studentů.

Zápis do 1. ročníku navazujících magisterských SP

Studenti, kteří byli přijati ke studiu na FAST VUT v Brně, mají v intranetu založeno studium ve stavu přijat. Pro toto studium si vytvoří zápisový list a dostaví se v příslušném termínu na PVO.
  • Vytvoření zápisového listu Zápis > Výběr ročníku studia > Tvorba zápisového listu
  • Odeslání zápisového listu na PVO Zápis > Kontrola a odeslání zápisového listu
  • Dostavit se na PVO
Studenti, kteří na FAST nikdy nestudovali (hlásí se do intranetu poprvé), musejí nejdříve vyplnit registrační formulář.
Zápisový list je třeba si vytvořit pro správné studium (nabídka Účet > Vaše veškerá studia na FAST) - zkontrolujte si obor přijetí.
V průběhu studia je navíc u události přijat ke studiu jako poslední položka uveden kód oboru, na který byla přihláška podána. Kód oboru přihlášky musí odpovídat oboru, pro který byl zápisový list vytvořen!

Studentské průkazy VUT

Manuál průkazů VUT

Zapomenuté heslo?

Je třeba se osobně dostavit za Vaší referentkou Pedagogicko-vědeckého oddělení.

Hlásíte se poprvé?

Pokud neznáte své přihlašovací údaje zaregistrujte se

Požadavky na prohlížeč

Povolen Javascript
Povoleny Cookies