S
Bude SUDÝ týden 21. 1. – 27. 1. 2019
#4

Vítejte ve studentském intranetu
Fakulty stavební

Aktuálně testujeme přihlášení VUT loginem, takže nyní se stačí přihlásit jen jednou a můžete pracovat na všech webech VUT. Pokud narazíte na problém ohledně přihlašování, dejte nám vědět přes formulář Nahlásit chybu (v boční nabídce), abychom přihlašování přes VUT login vychytali.

Přihlásit se VUT loginem

Přihlašování VUT loginem

Jak to funguje?

Možná už to znáte z přihlašování do aplikací VUT portálu.
Jestliže na VUT portálu přihlášení nejste, klepněte na tlačítko výše a zadejte VUT login a VUT heslo. Pak budete přesměrováni do intranetu FAST, kde už budete přihlášeni a můžete pracovat, jak jste zvyklí.
Pokud jste již na VUT portálu přihlášeni, stačí klepnout na tlačítko Přihlásit se VUT loginem a jste přihlášeni i u nás.
Pokud se přihlášíte VUT loginem, při odhlášení se odhlásíte na všech stránkách VUT portálu. Nezapoměňte si proto uložit sou práci před odhlášením na kterékoli stránce VUT portálu.

Aktuální informace

Výsledky hodnocení kvality výuky Výsledky na FAST VUT v Brně včetně vyjádření vedoucích ústavů k připomínkám studentů.
Postup pro zápis studentů opětovně přijatých ke studiu Možnost přihlásit se do fakultního intranetu a vytvořit si zápisový list pro nové studium bude zpřístupněna až po kompletním zpracování výsledků obou dvou kol přijímacího řízení a probíhajících zápisů, tedy v úterý 21.08.2018 odpoledne.
Podrobné informace pro zápisy ve dnech 22.08.2018 a 23.08.2018 naleznete zde.
Před vytvořením zápisového listu se nezapomeňte přepnout na nové studium s číslem studia větším než 900 (v nabídce Účet), jinak si vytvoříte zápisový list pro staré studium!
Dále nezapomeňte vytvořený zápisový list odeslat na STO (Zápisy > Kontrola a odeslání zápisového listu).
Důležité upozornění pro studenty, kteří dosud nemají ukončené předchozí studium
Postup při tisku Oznámení o ukončení a výstupní list
 • Přihlásit se do centrálního informačního systému VUT
 • Vybrat sekci INTRAPORTÁL
 • Nahoře na liště vybrat STUDENT
 • Vlevo se zobrazí sloupec s nabídkou, vybrat VÝSTUPNÍ LIST STUDENTA
 • Nutno vyplnit otázky, až po jejich vyplnění se zobrazí formulář v PDF OZNÁMENÍ O UKONČENÍ STUDIA
 • Formulář vlastnoručně podepište a doručte na FAST (odevzdejte referentce)
Bez těchto kroků není možné ukončit předchozí studium písemným ohlášením!
Zápis do 1. ročníku navazujících magisterských SP Studenti, kteří byli přijati ke studiu na FAST VUT v Brně, mají v intranetu založeno studium ve stavu přijat. Pro toto studium si vytvoří zápisový list a dostaví se v příslušném termínu na STO.
 • Vytvoření zápisového listu Zápis > Výběr ročníku studia > Tvorba zápisového listu
 • Odeslání zápisového listu na STO Zápis > Kontrola a odeslání zápisového listu
 • Dostavit se na STO
Studenti, kteří na FAST nikdy nestudovali (hlásí se do intranetu poprvé), musejí nejdříve vyplnit registrační formulář.
Zápisový list je třeba si vytvořit pro správné studium (nabídka Účet > Vaše veškerá studia na FAST) - zkontrolujte si obor přijetí.
V průběhu studia je navíc u události přijat ke studiu jako poslední položka uveden kód oboru, na který byla přihláška podána. Kód oboru přihlášky musí odpovídat oboru, pro který byl zápisový list vytvořen!
Zápis do 1. ročníku doktorských SP Studenti, kteří byli na základě úspěšného vykonání přijímací zkoušky přijati k doktorskému studiu na FAST VUT v Brně, mají v Intranetu založeno studium ve stavu přijat. Toto studium má číslo studia větší než 200 (číslo studia v Apollu + 200) – viz nabídka Účet, položka Vaše veškerá studia na FAST. Studenti, kteří byli přijati pro různé přihlášky vícekrát, si musejí před tvorbou zápisového listu vybrat správné číslo studia.
 • Vytvoření zápisového listu Zápis > Výběr ročníku studia > Tvorba zápisového listu
 • Odeslání zápisového listu na STO Zápis > kontrola a odeslání zápisového listu
 • Dostavit se na STO Jana Klímová

Studentské průkazy VUT Manuál průkazů VUT
Zapomenuté heslo? Je třeba se osobně dostavit za Vaší referentkou Studijního oddělení.
Hlásíte se poprvé? Pokud jste se dosud do intranetu FAST neregistroval zaregistrujte se
Ověření vašich údajů je nezbytné pro přihlášení do intranetu FAST.
Požadavky na prohlížeč Povolen Javascript
Povoleny Cookies