STUDENTSKÝ
INTRANET
 Anonymní přístup
 31. 8. 2015, svátek dnes slaví Pavlína
 
 
  Zápis    Studium    Erasmus+ | Free Movers    Rozvrh    Termíny    Objednávky    Projekty    SZZ    Doktorandi    Materiály    Hodnocení    Aktuality    Dokumenty FAST    Účet  


Studentský intranet FAST
Přihlášení do intranetu
V tomto menu je možno najít odkaz pro přihlášení do studentského intranetu


Vítejte ve studentském intranetu
Fakulty stavební


Následující formulář pozorně vyplňte.
Zadejte název Vašeho účtu
Zadejte Vaše heslo   

Přihlášení prostřednictvím rodného čísla nebo VUT loginu není možné!
Název svého účtu (login) zjistíte např. zde.

Pokud nemáte zadáno heslo (hlásíte se poprvé), použijte registrační formulářAktuální informace o průkazech ISIC

Pro využívání agend intranetu musí být splněno několik podmínek:

  • Uživatel musí být přihlášen
  • V prohlížeči musí být povoleno používání "Cookies" (pokud jste ho explicitně nezakázali, je vše v pořádku).
  • Musíte mít dále povoleno používání jazyka JavaScript (je také zakázáno pouze v případě, že jste tuto konfiguraci ručně nastavili).


AKTUÁLNÍ INFORMACE


Postup pro zápis studentů opětovně přijatých ke studiu na FAST VUT v Brně v akademickém roce 2015/2016

Možnost přihlásit se do fakultního intranetu a vytvořit si zápisový list pro nové studium bude zpřístupněna až po kompletním zpracování výsledků
obou dvou kol přijímacího řízení a probíhajících zápisů, tedy v úterý 25.08.2015 odpoledne.

Podrobné informace pro zápisy ve dnech 26.08.2015 až 28.08.2015 naleznete zde .

Před vytvořením zápisového listu se nezapomeňte přepnout na nové studium s číslem studia větším než 900 (v nabídce Účet),
jinak si vytvoříte zápisový list pro staré studium!


Dále nezapomeňte vytvořený zápisový list odeslat na PVO (ZápisyKontrola a odeslání zápisového listu).

Důležité upozornění pro studenty, kteří dosud nemají ukončené předchozí studium
Postup při tisku Oznámení o ukončení a výstupní list
- Přihlásit se do centrálního informačního systému VUT
- Vybrat sekci - INTRAPORTÁL
- Nahoře na liště vybrat - STUDENT
- Vlevo se zobrazí sloupec s nabídkou, vybrat - VÝSTUPNÍ LIST STUDENTA
- Nutno vyplnit otázky, až po jejich vyplnění se zobrazí formuláře v PDF – VÝSTUPNÍ LIST A OZNÁMENÍ O UKONČENÍ STUDIA
- Formuláře vlastnoručně podepište a doručte na FAST (odevzdejte referentce)
Bez těchto kroků není možné ukončit předchozí studium písemným ohlášením!


Výsledky hodnocení kvality výuky
Výsledky hodnocení kvality výuky na FAST VUT v Brně (včetně vyjádření vedoucích ústavů k připomínkám studentů) naleznete po přihlášení se do studentského intranetu v sekci Hodnocení.

Zapomenuté heslo
V případě, že jste zapomněli přístupové heslo do studentského intranetu, je třeba se osobně dostavit za příslušnou referentkou Pedagogicko-vědeckého oddělení (PVO), která provede nastavení implicitního hesla. Z bezpečnostních důvodů není možné heslo zjistit, poslat emailem, nebo nastavit na základě telefonátu.


Zpracování požadavku
trvalo 0 s.