Studentský
intranet
 Anonymní přístup
 29. 8. 2016, svátek dnes slaví Evelína
Probíhá zkušební provoz Anglické verze intranetu
na finálním překladu ještě pracujeme
 
 
  Zápis    Studium    Erasmus+ | Free Movers    Rozvrh    Termíny    Objednávky    Projekty    SZZ    Doktorandi    Materiály    Hodnocení    Aktuality    Dokumenty FAST    Účet  
Studentský intranet FAST
Přihlášení do intranetu
V tomto menu je možno najít odkaz pro přihlášení do studentského intranetu


Týden výuky 29. 8. – 4. 9. 2016 je lichý (pořadí týdne 35).
Týden výuky 5. 9. – 11. 9. 2016 je sudý (pořadí týdne 36).


Vítejte ve studentském intranetu
Fakulty stavební


Následující formulář pozorně vyplňte.
Zadejte název Vašeho účtu
Zadejte Vaše heslo   

Přihlášení prostřednictvím rodného čísla nebo VUT loginu není možné!
Název svého účtu (login) zjistíte např. zde.

Pokud nemáte zadáno heslo (hlásíte se poprvé), použijte registrační formulářAktuální informace o průkazech ISIC

Pro využívání agend intranetu musí být splněno několik podmínek:

  • Uživatel musí být přihlášen
  • V prohlížeči musí být povoleno používání "Cookies" (pokud jste ho explicitně nezakázali, je vše v pořádku).
  • Musíte mít dále povoleno používání jazyka JavaScript (je také zakázáno pouze v případě, že jste tuto konfiguraci ručně nastavili).


Aktuální informace

Zápis studentů opětovně přijatých ke studiu na FAST VUT v Brně v akademickém roce 2016/2017

Před vytvořením zápisového listu se nezapomeňte přepnout na nové studium s číslem studia větším než 900 (v nabídce Účet),
jinak si vytvoříte zápisový list pro staré studium!

Dále nezapomeňte vytvořený zápisový list odeslat na PVO (ZápisyKontrola a odeslání zápisového listu).
Předměty, které potřebujete uznat z jiných studií na FAST (např. CŽV), nemusíte do zápisového listu vkládat, budou vloženy automaticky.

Důležité upozornění pro studenty, kteří dosud nemají ukončené předchozí studium
Postup při tisku Oznámení o ukončení a výstupní list
- Přihlásit se do centrálního informačního systému VUT
- Vybrat sekci - INTRAPORTÁL
- Nahoře na liště vybrat - STUDENT
- Vlevo se zobrazí sloupec s nabídkou, vybrat - VÝSTUPNÍ LIST STUDENTA
- Nutno vyplnit otázky, až po jejich vyplnění se zobrazí formuláře v PDF – VÝSTUPNÍ LIST A OZNÁMENÍ O UKONČENÍ STUDIA
- Formuláře vlastnoručně podepište a doručte na FAST (odevzdejte referentce)
Bez těchto kroků není možné ukončit předchozí studium písemným ohlášením!


Pro nově přijaté studenty 1. ročníku – Letní technická škola 31.08.2016 – 09.09.2016
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.   LETÁK   Více informací

Výsledky hodnocení kvality výuky
Výsledky hodnocení kvality výuky na FAST VUT v Brně (včetně vyjádření vedoucích ústavů k připomínkám studentů) naleznete po přihlášení se do studentského intranetu v sekci Hodnocení.

Zapomenuté heslo
V případě, že jste zapomněli přístupové heslo do studentského intranetu, je třeba se osobně dostavit za příslušnou referentkou Pedagogicko-vědeckého oddělení (PVO),která provede nastavení implicitního hesla. Z bezpečnostních důvodů není možné heslo zjistit, poslat emailem, nebo nastavit na základě telefonátu.


Zpracování požadavku
trvalo 0 s.