Výpadek připojení k centrální databázi VUT

Nepodařilo se připojit k centrální databázi VUT, některé části systémů pracující s rektorátní databází nemusí správně pracovat.
O
Next week is ODD 22. 4. – 28. 4. 2024
no. 17
Omezená funkce intranetu

Z důvodu výpadku univerzitního informačního systému jsou některé funkce intranetu FAST omezené.

FCE Student intranet login

Current information

Results of the teaching quality assessment Výsledky za zimní semestr 2021/2022.
Forgotten your password? You have to come in person to the Office of Academic Affairs (STO) and ask the staff to reset your password.
Browser requirements Javascript allowed
Cookies allowed