Vytvoření účtu ve studentském intranetu FAST VUT v Brně

Účet lze vytvořit pouze tehdy, pokud jste již přijat/a ke studiu na FAST.

Vyplňte prosím pozorně následující formulář. Používejte důsledně českou diakritiku.